Frågor & svar
Råd och stöd

Svemek, Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet

Svemek är ett arbetsgivar- och branschförbund där medlemsföretagen är stål- och maskinbyggare, maskinuthyrare, mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag. Branschen präglas av att det är många småföretag.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Allmänna anställningsavtal

Tjänstemannaavtal basindustrin

Senast uppdaterad: