Frågor & svar
Råd och stöd

Svenska kyrkan

Avtal för Svenska Kyrkan sluts med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Avtalet gäller retroaktivt från och med 1 november 2020.

Allmänna bestämmelser

Löneavtal

Avtalsinformation

 

Senast uppdaterad: