Frågor & svar
Råd och stöd

Trädgård och odling, Gröna arbetsgivarna

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap/husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring och djurparker/djursjukhus. Här är avtalsdokumenten för Trädgårdsanläggning och Trädgårdsodling.

Kollektivavtalet omförhandlas med jämna mellanrum. För att se de allmänna vilkoren och kollektivavtalet i sin helhet behöver du även läsa avtalet från föregående avtalsperiod.  Äldre avtal hittar du i Avtalsarkivet nedan.

Avtalsperiod 2021-01-01 till 2023-05-31

Kollektivavtal

Förhandlingsprotokoll

 

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

Senast uppdaterad: