Frågor & svar
Råd och stöd

Avtalsarkiv, Trädgård och odling

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA)

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2020-05-31 (prolongerat till 2020-12-31)

Kollektivavtal

Protokoll

 

Avtalsperiod 2016-06-01 till 2017-05-31

Tjänstemannaavtalet 

 

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Avtalsinformation

Kollektivavtal

Lönebildningsavtal

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

Avtalet i korthet

Avtalskommentarer lön

Förhandlingsprotokoll

Tilläggsprotokoll

 

Avtalsperiod 2010-06-01-2012-03-31

Förhandlingsprotokoll

Kollektivavtal

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Kollektivavtal/tjänstemannaavtal

Allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner m.m. tjänstemän, rev. 2008-01-09 Avtal/förhandlingsprotokoll med bilagor

 

Avtalsperiod 2004-06-01 till 2007-05-31

Förhandlingsprotokoll

Överenskommelse (ändringar och tillägg)

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-05-31

Avtalsprotokoll

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: