Frågor & svar
Råd och stöd

Transportgruppen

Inom transportgruppen ingår följande avtalsområden: Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Bussarbetsgivarna (BuA), Flygarbetsgivarna (FlygA), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Hamnar, Sveriges Transportindustriförbund (STIF), samt Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens arbetsgivareförbund (PAF) som har egna avtal. 

Avtalsperiod 2020-12-01 till 2023-03-31

Tjänstemannaavtal

 

Senast uppdaterad: