Frågor & svar
Råd och stöd

Trossamfund och Ekumeniska org, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för branschområdet Trossamfund och ekumeniska organisationer.

Avtalsperiod 2020-10-01 till 2023-09-30

Bransch- och löneavtal för Trossamfund och ekumenska organisationer

 

Senast uppdaterad: