Frågor & svar
Råd och stöd

Trossamfund och Ekumeniska org, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för branschområdet Trossamfund och ekumeniska organisationer.

Senast uppdaterad: