Frågor & svar
Råd och stöd

Vårdföretagen Bransch D, Almega Vårdföretagarna

Föreningen Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Branschområde D företagshälsovård innefattar 170 företag som driver 330 företagshälsovårdscentraler med i storleksordningen 3 100 årsanställda.

Avtalsperiod 2018-01-01 tillsvidare

Kollektivavtal

 

Senast uppdaterad: