Frågor & svar
Råd och stöd

Bransch E - vård och behandling samt omsorgsverksamhet

Föreningen Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Detta är kollektivavtalet för branschområde E - vård och behandlingsverksamhet, samt omsorgsverksamhet.

Senast uppdaterad: