Frågor & svar
Råd och stöd

Bransch E - vård och behandling samt omsorgsverksamhet

Föreningen Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Detta är kollektivavtalet för branschområde E - vård och behandlingsverksamhet, samt omsorgsverksamhet.

Avtalsperiod 2021-01-01 och tillsvidare

Kollektivavtal, allmänna villkor och löner

Förhandlingsprotokoll avtalstillämpning

 

 

Senast uppdaterad: