Frågor & svar
Råd och stöd

Industriföretag, Fremia

Fremia (tidigare KFO och Idea) är en arbetsgivarorganisation för kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd, civilsamhällets organisationer och medarbetar- eller partnerägda företag.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Kollektivavtal 

 

Äldre avtal

Industriföretag, KFO

 

Senast uppdaterad: