Frågor & svar
Råd och stöd

PTK

PTK och Svenskt Näringsliv har avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om Skiljedomsregler.

Parternas ambition med kollektivavtalet är att skapa en enhetlig reglering av användandet av konkurrensklausuler i hela det privata näringslivet.

Avtalen om konkurrensklausuler och arbetstagares uppfinningar trädde i kraft den 1 december 2015.

Läs avtalen här:

Avtal om användning av konkurrensklausuler (länk till PTK)

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar (länk till PTK)

Senast uppdaterad: