Frågor & svar
Råd och stöd

Skolor, förskolor och fritidshem, Fremia

Fremia (tidigare KFO och Idea) är en arbetsgivarorganisation för kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd, civilsamhällets organisationer och medarbetar- eller partnerägda företag.

Avtalsperiod 2021-09-01 till 2023-08-31

Kollektivavtal

Senast uppdaterad: