Frågor & svar
Råd och stöd

Civilsamhälle, Fremia

Fremia (tidigare KFO och Idea) är en arbetsgivarorganisation för kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd, civilsamhällets organisationer och medarbetar- eller partnerägda företag.

Avtalsperiod 2021-01-01 till 2023-04-30

Kollektivavtal inklusive löneavtal

 

Äldre avtal

Tjänsteföretag, KFO

Senast uppdaterad: