Frågor & svar
Råd och stöd
Geolog på en arbetsplats
Foto: Colourbox

Jobb för geovetare

Geovetare så som geolog, naturgeograf, meteorolog, hydrolog och oceanograf är experter på processer i berg, jord, luft och vatten, samt hur dessa påverkar landskapet. Geovetare jobbar ofta med att kartlägga och förvalta naturresurser och göra undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Det finns närmare 5 500 geovetare på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben för geovetare?

Geovetare arbetar främst inom offentlig förvaltning och miljösektorn. De finns på myndigheter, teknikkonsultföretag och inom gruvnäringen.

Hydrologer och oceanografer är ofta forskare på myndigheter som SMHI. En del arbetar som teknikkonsulter. Hydrologer finns även på vattenkraftsbolag.

De flesta meteorologer finns på myndigheter, såsom Försvaret och SMHI. De arbetar även på energiföretag, IT-företag och public service.

Exempel på arbetsgivare 

 • Universitet
 • Sweco
 • Tyréns
 • WSP Sverige
 • Ramboll Sweden
 • Boliden Mineral
 • LKAB
 • SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
 • Försvarsmakten
 • Trafikverket
 • Lantmäteriet

 

Vad gör geovetare på jobbet?

Naturvetare inom geovetenskap arbetar ofta med att kartlägga naturtillgångar och medverkar vid planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Geovetare ägnar sig ofta åt handläggning, utredning och rådgivning. En del driver projekt och andra ägnar sig åt forskning. Undersökningar vid infrastrukturprojekt, prospektering samt kartläggning av naturresurser och miljögifter är vanliga arbetsuppgifter.

 

De flesta geovetare arbetar med miljö och naturvård, samt samhällsbyggnad.

Exempel på titlar som geovetare kan ha

 • Geolog
 • Miljökonsult
 • Handläggare
 • Projektledare
 • Meteorolog
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Hydrogeolog
 • Konsult
 • GIS-ingenjör
 • Utredare

 

Vad tjänar geovetare?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idag är det balans på geovetares arbetsmarknad och vi bedömer att konkurrens om jobben kommer att minska de närmaste fem åren.

Arbetet med att ställa om samhället, satsningar på infrastrukturen, inte minst för att hantera riskerna med klimatförändringarna, samt möjligheterna med geografisk positionering och en ökad efterfrågan på mineral, metaller och andra naturtillgångar gynnar geovetares arbetsmarknad.

Konjunkturförändringar kan komma att påverka denna bedömning. Såväl bygg- och anläggningsbranschen, som gruvnäringen är konjunkturkänslig.

Årsskiftet 2021/22 fick 1,8 procent av geovetarna inom Naturvetarna ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket är på ungefär samma nivå som för ett år sedan.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: