Frågor & svar
Råd och stöd

Arbetsvillkor

Här hittar du information om villkor och dina rättigheter. Vi ger tips och råd om vad du bör tänka på när du tar ett nytt jobb, vid ledigheter och när din anställning avslutas. Om du behöver individuell rådgivning är du välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.