Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna med reflexväst ler åt kameran.
Foto: Colourbox

Checklista inför nya jobbet

Har du fått ett nytt jobb? Innan du skriver på kontraktet finns det några saker som du och din arbetsgivare ska komma överens om. Dina arbetsvillkor och lön till exempel.

1. Finns kollektivavtal?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du ett bra grundskydd med flera förmåner. Det reglerar alla viktiga frågor som:

  • arbetstid
  • semester
  • sjuklön
  • föräldralön
  • övertidskompensation
  • uppsägningstider
  • försäkringar
  • pensioner

När du har kollektivavtal kan ditt anställningsavtal hållas kort. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal blir anställningsavtalet desto viktigare.

Läs mer om fördelarna med kollektivavtal här. 

Ersättningskollen kan du jämföra din ersättning om du drabbas av sjukdom eller olycksfall med respektive utan kollektivavtal

 

2. Ditt anställningsavtal

I anställningsavtalet ska det framgå vilken befattning du ska ha, arbetstider, semester, samt din lön och när den betalas ut med mera. Anställningsavtalet är din säkerhet om arbetsgivaren inte skulle leva upp till vad man lovat dig. Därför är det viktigt att avtalet är underskrivet av både arbetsgivaren och dig senast samma dag som du börjar din anställning.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ska arbetsgivaren ha givit dig skriftlig information om alla villkor senast en månad efter att du börjat.

I anställningsavtalet ska också framgå vilket kollektivavtal som gäller. 

Inom staten är det fortfarande vanligt att en arbetstagare inte skriver på ett anställningsavtal och då blir det extra viktigt att ni dokumenterar vad som egentligen har överenskommits.

Läs mer om vad som bör ingå i anställningsavtalet

 

3. Anställningsform

Det ska framgå vilken anställningsform du har. Du kan ha en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat eller vara timavlönad. Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är dock att anställningsavtal ska gälla tillsvidare.

Normalt sett kan du inte säga upp dig från en tidsbegränsad anställning. Har du en sådan anställning kan det vara bra att komma överens med arbetsgivaren om en uppsägningstid.

Timanställning är ingen lagstadgad anställningsform, utan de utgörs i stället regelmässigt av korta allmänna visstidsanställningar. Trots det använder sig många arbetsgivare av definitionen timanställning. Tänk på att om du är timavlönad har du inte rätt till sjukpenning om du till exempel blir sjuk mellan arbetspassen. Du får enbart ersättning för de dagar du kan bevisa att du var inbokad för arbete. Timanställning är alltså ett osäkert sätt att arbeta på i och med att du ofta inte vet när och hur mycket du ska arbeta då den faktiska arbetstiden bestäms efter arbetsgivarens behov.

Läs mer om olika anställningsformer.

 

4. Din lön

Ett nytt jobb bör alltid ses som en möjlighet att förbättra din lön. Se också till att få rätt lön på första jobbet efter examen. En för låg första lön är svår att rätta till i efterhand, med risk för att halka efter lönemässigt under hela karriären.

Det är din kompetens och ditt ansvar, tillsammans med prestationer, som ska avgöra din lön. Tör att få en idé om vart du ska ligga i lönenivå kan du ta del av aktuell lönestatistik i Saco lönesök eller kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

 

5. Rådgivning

Om du vill ha rådgivning kring ditt avtal innan du skriver på eller har andra frågor som rör ditt jobb och lön är du välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

 

Senast uppdaterad: