Frågor & svar
Råd och stöd

Beskrivning av olika förtroendeuppdrag

Det finns många olika slags förtroendeuppdrag. Här kan du läsa om vad de innebär. 

Uppdrag i lokalförening

Ordförande

Är sammankallande för styrelsen i en förening på arbetsplatsen. Personen har ett övergripande ansvar för samordning, introduktion av nyvalda ledamöter och att lagarbetet fungerar i styrelsen. Ofta har ordförande utslagsvisande röst om styrelsen inte kan avgöra en fråga genom omröstning.

Vice ordförande

Ersätter och stöttar ordföranden.

Ledamot

Roll och ansvar varierar beroende på vad man kommer överens om i styrelsen.

Suppleant

En suppleant blir ordinarie ledamot vid ett vanligt styrelsemöte om någon av de ordinarie inte kan vara med på just det mötet. En suppleant är också ersättare om någon ordinarie ledamot avgår. 

Adjungerad ledamot 

Kan väljas in i styrelsen om de vill inhämta kunskap om ett särskilt område. Det kan vara aktuellt vid exempelvis löneprocessen eller en omorganisation. 

 

Kontaktperson eller arbetsplatsombud

Om det inte finns tillräckligt många medlemmar för att starta en förening kan en kontaktperson eller ett arbetsplatsombud utses. Dennes huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör.

  • Inom privat sektor kan en kontaktperson utses av en ombudsman, alternativt väljas av medlemmarna på arbetsplatsen. I förekommande fall kan denne också väljas av en så kallad föreningsutvecklare. 
  • På kommuner och landsting kan ett så kallat arbetsplatsombud utses av medlemmarna i Naturvetarna på arbetsplatsen. 
  • Om du jobbar inom statlig sektor och saknar lokal representant, kontakta Naturvetarna för vägledning.

Arbetsplats med lokalförening

På arbetsplatser med väldigt stora lokalföreningar kan det finnas behov av arbetsplatsombud. Deras roll är att företräda medlemmarna på sin arbetsplats och att vara kontaktperson för styrelsen för lokalföreningen. 

 

Förtroendevald i Sacoråd

Inom kommuner och regioner finns ofta ett övergripande Sacoråd eller Sacoförening som bland annat sitter i samverkan. 

 

Skyddsombud 

Som skyddsombud representerar man alla anställda och har till uppgift att inom sitt skyddsområde företräda medarbetarna, verka före en god arbetsmiljö och påpeka eventuella brister i arbetsmiljön. Den som utses till skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren och till Naturvetarna.

Huvudskyddsombud

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. 

Läs mer om skyddsombudens roll här. 

Senast uppdaterad: