Frågor & svar
Råd och stöd

Få ersättning vid resor och utlägg

Här hittar du information om vad som gäller om du önskar få ersättning för utlägg för exempelvis fika vid medlemsmöten, eller resor till en facklig utbildning som arrangeras av Naturvetarna eller något annat förbund. 

Ersättning för utlägg för föreningen

Om du till exempel vill bjuda på fika eller lunch i samband med den lokala föreningens årsmöte kan du få ekonomisk ersättning från Naturvetarna. 

Kontakta först vår förtroendemannaadministration på fortroendevald@naturvetarna.se för att få godkänt för ersättning av utlägg. 

Om du får godkänt, skicka in en räkning till kansliet och fyll i Blankett för räkning (pdf) med följande uppgifter:

 • Ditt namn, samt arbetsgivare och arbetsplats (under Från i blanketten)
 • Referens, det vill säga namn på personen på Naturvetarnas kansli som har godkänt utlägget i förväg.
 • Kontonummer där du vill ha pengarna insatta.
 • Beskrivning av utlägget, till exempel "fika vid årsmöte".
 • Beloppet du har lagt ut.

Bifoga originalkvitton till räkningen.

Du kan också be leverantören av lunch/fika att fakturera Naturvetarna direkt till faktura@naturvetarna.se . På fakturan måste det då framgå:

 • vad fakturan avser, t ex Årsmöte Akademikerföreningen vid Företaget AB
 • Referens/kontaktperson, antingen den förtroendevalde eller någon från Naturvetarna som godkänt utlägget i förväg. 

Du ska alltid skicka in ifyllda blanketter och kvitton i original med post till:
Naturvetarna, Box 760, 131 24 Nacka

 

Ersättning vid fackliga utbildningar

Då du som är förtroendevald går en facklig utbildning som arrangeras av Naturvetarna står förbundet för:

 • resekostnader
 • kost
 • logi
 • förlorad arbetsinkomst

Det gäller även om du går på en utbildning i något annat förbunds regi. Kontakta först Naturvetarna på utbildning@naturvetarna.se för mer information om vilka utbildningar du kan få ersättning för.

Som förtroendevald har du rätt att gå fackliga utbildningar på betald arbetstid, med hänvisning till lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller avtal som medger ledighet för fackliga uppdrag. Tänk på att anmäla till din arbetsgivare att du ska vara ledig för facklig utbildning.

Om en utbildning inte direkt anses falla inom det fackliga området och arbetsgivaren nekar att få gå på betald arbetstid, kan Naturvetarna godkänna ersättning för det.

Fackliga utbildningar är kostnadsfria hos Naturvetarna.

Bokning av resa och logi

I samband med att du får en bekräftelse på din anmälan av utbildning från oss, får du en länk som du använder när du bokar din resa och eventuell logi. Då behöver du inte göra utlägg för din resa utan det faktureras direkt till Naturvetarna. Länken går till Big Travel som bokar våra evenemang.

Har du frågor om din resa så går det bra att kontakta Big Travel på +46(0)619 28 50.

Ansök om ersättning i samband med utbildning

Om du har haft något utlägg för resor, logi eller förlorad arbetsinkomst i samband med en facklig utbildning ska du använda vår blankett "Reseräkning". Till den ska du bifoga utnyttjad färdbiljett samt taxi/busskvitton. Om du fått avdrag på lön ska en kopia på ditt lönebesked bifogas månadslönen ska anges på reseräkningen.

Reseräkningen skickar du till utbildning@naturvetarna.se.

Blankett för reseräkning

Tjänstereseförsäkring

Förtroendevalda samt övriga personer som är utsedda av Saco och dess underorganisationer omfattas av Naturvetarans tjänstereseförsäkring. 

Information om och villkor för tjänstereseförsäkringen

Senast uppdaterad: