Frågor & svar
Råd och stöd

Lagen om facklig förtroendemannaställning på arbetsplatsen, FML

Förtroendemannalagen ger bland annat dig som förtroendevald rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid. Du har också rätt till facklig utbildning och övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid.

För att omfattas av förtroendemannalagen krävs det att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, att du är vald enligt den lokala föreningens stadgar och att detta anmälts skriftligen till arbetsgivaren.

Förutom rätt att genomföra ditt uppdrag samt facklig utbildning på betald arbetstid så ger lagen dig rätt till lokal, tillträde till annan arbetsplats och skydd så att man får likvärdiga arbetsuppgifter när uppdraget upphör.

Om du får ett centralt fackligt uppdrag har du rätt till ledighet, men utan lön. Ett centralt fackligt uppdrag är exempelvis att ingå i en förhandlingsdelegation inom ett avtalsområde eller något centralt förhandlingsorgan. Istället brukar Naturvetarna ersätta förlorad arbetsinkomst. Det finns också kollektivavtal som reglerar förtroendemannens ställning på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad: