Frågor & svar
Råd och stöd

Tips på hur ni rekryterar medlemmar

Här samlar vi tips och förslag på hur er förening kan skapa olika slags aktiviteter för att rekrytera fler medlemmar. 

Välkomna nyanställda

Hälsa alla nyanställda välkomna till arbetsplatsen och berätta om din roll och föreningens verksamhet. Från personalavdelningen kan du få information om nyanställda naturvetare och andra akademiker. Var med på introdagar för nyanställda. 

Fråga om de är medlemmar i ett fackförbund? Är de inte det, förklara värdet av att vara med i facket och hur ni tillsammans kan påverka villkoren på arbetsplatsen.

Berätta om Naturvetarna eller annat Sacoförbund som de kan kan vara medlem i och dela ut informations- och rekryteringsmaterial.

 

Synliggör föreningens arbete

Se till att synliggöra föreningens arbete på arbetsplatsen, både för medlemmar och icke medlemmar.

Se till att det finns information om lokalföreningen och ert arbete på intranätet, i personalhandboken eller i personaltidningen. 

Ha tydlig information om vilka som är förtroendevalda, både på intranät och med en skylt på kontoret. Informera om hur medlemmarna når er​.

Ni kan även arrangera:

  • Synlighetsdagar (till exempel Akademikerveckan inom privat sektor)​ då du kan hålla en presentation om föreningen, Naturvetarna, samt visa våra filmer. 
  • Medlemsmöten eller workshops med olika teman

Vårda kontakterna med dina medlemmar och mejla löpande ut information om det lokala fackliga arbetet. Berätta om vad föreningen arbetar med lokalt, till exempel lokala kollektivavtal eller löneprocessen. Fråga medlemmarna vad de skulle vilja att föreningen driver för frågor. 

Ett tips är att ansöka om ersättning för att bjuda fika eller lunch på möten från arbetsgivaren eller Naturvetarna.

 

Material att använda i rekryteringen

 

Senast uppdaterad: