Frågor & svar
Råd och stöd

Bilda förening inom privat sektor

Så här går du tillväga för att starta en lokalförening inom privat sektor. Lokalföreningarna kallas akademikerförening, och Naturvetarna och samarbetar med de andra Sacoförbunden.

Börja med att undersöka hur många som är medlemmar i ett Sacoförbund på din arbetsplats. Du kan se vilka dessa förbund är på Sacos webbplats. Ni bör vara fler än åtta Sacomedlemmar på arbetsplatsen för att bilda en Akademikerförening. Är ni färre kan ni utse en kontaktperson istället (se längre ned på sidan).

För att starta Akademikerförening krävs att arbetsgivaren har kollektivavtal. Fråga arbetsgivaren eller ditt fackförbund om du är osäker. Om det inte finns får man bilda lokalförening men lagstiftningen ser då lite annorlunda ut.

Läs mer om hur du startar en förening på www.akademikerforening.se.

 

Förankra era planer

Ta kontakt med en föreningsutvecklare som kan stötta er genom hela processen. De arbetar på något av Sacoförbunden, men representerar Naturvetarna och övriga Sacoförbund. Kontaktuppgifter finns via www.akademikerforening.se eller så kan du kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning

Informera arbetsgivaren om vad som är på gång och förklara att det syftar till att föra dialog och bidra till verksamheten.

 

Bjud in till ett uppstartsmöte

Lyft fördelarna med att ha en förening, som möjligheten att påverka frågor som är viktiga för er, exempelvis lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård. Bjud även in potentiella medlemmar och berätta om medlemskapet i Naturvetarna eller andra Sacoförbund. Undersök också vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen.

Efter mötet behöver den potentiella styrelsen skapa en arbetsgrupp som bjuder in till det konstituerande årsmötet. Boka lokal och tid för mötet, skicka sen ut en kallelse ca två veckor i förväg. Synliggör att ni kallar till konstituerande årsmöte på affischer eller intranät.

Bjud gärna på lunch eller fika. Flera arbetsgivare ger ekonomiskt bidrag till lokalfacklig verksamhet. Kom ihåg att ansöka om bidrag i förväg. Ni kan också söka bidrag från Naturvetarna eller annat kontaktförbund. 

 

Bilda föreningen

På det konstituerande årsmötet antager ni föreningsstadgar och väljer en styrelse. Minst tre ledamöter ska väljas på detta möte: ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Mallar för exempelvis kallelse till mötet, stadgar, dagordning och protokoll hittar ni på www.akademikerforening.se.

Bocka av deltagarna på mötet för att säkerställa att de är medlemmar i Naturvetarna eller ett annat Sacoförbund. Det krävs för att vara röstberättigad på mötet.

 

Anmäl förtroendeuppdrag

När den nya Akademikerföreningen är bildad ska man att anmäla det till Naturvetarna och till Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion. Du ska även anmäla det till arbetsgivaren för att omfattas av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Det ger dig bland annat rätt att arbeta med facklig verksamhet och att gå facklig utbildning under arbetstid. Observer att detta endast gäller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Anmäl fackligt uppdrag till Naturvetarna

Anmäl fackligt uppdrag till Sveriges Ingenjörer via akademikerforening.se

Läs mer om ditt uppdrag som fackligt förtroendevald

 

Inte tillräckligt många för att starta förening?

Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson på arbetsplatsen. Dennes huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör.

Kontaktpersonen utses av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund, eller av en ombudsman.

Är du medlem i Naturvetarna och blir utsedd till kontaktperson? Anmäl uppdrag här och till Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion. Läs mer på www.akademikerforening.se.

Senast uppdaterad: