Frågor & svar
Råd och stöd

Starta förening inom staten

Inom statlig sektor samarbetar 21 förbund inom Saco, såsom Naturvetarna, inom Saco-S. Det är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, sjukersättning och föräldraledighet.

Förankra idén

Börja med att prata med dina kollegor och din arbetsgivare om era planer på att starta en Saco-S förening på myndigheten. För bildandet av en förening är det viktigt att ha ett flertal medlemmar inom Saco-S.

Om det inte finns tillräckligt många medlemmar för att starta en förening kan man i stället ha representation i form av ett kontaktombud. Ett kontaktombud väljs av medlemmarna och har ställning som facklig förtroendeman. Detta förfarande godkänns ytterst av kontaktförbundet.

Ta kontakt med Naturvetarna och berätta om vad som är på gång så får du hjälp med hur ni kommer igång.

 

Bjud in till ett möte

För att bilda en lokal Saco-S förening ska alla anställda som är medlemmar i ett Saco-S-förbund kallas till ett första medlemsmöte. Bjud även in potentiella medlemmar i ett Saco-S-förbund och berätta om möjligheten att bli medlem samt tankarna om att starta en förening. Undersök också vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen.

 

Bilda Saco-S-förening

Bildandet av föreningen och dess verksamhet styrs av vissa grundläggande principer som är fastställda av Saco-S centralt. Du hittar dessa principer på Saco-S webbplats

För att bilda en förening ska mötet leda till att:

  • En styrelse väljas av medlemmarna. Vanligen består styrelsen av någonstans mellan fem till åtta personer, varav styrelsen inom sig utser ordförande, vice ordförande och sekreterare.
  • Stadgar för föreningen antas. Saco-S har tagit fram normalstadgar för en Saco-S-förening. Stadgarna ska vara utformade enligt de grundläggande principerna och vara godkända av kontaktförbundet.

För varje statlig arbetsgivare utser Saco-S ett kontaktförbund. Det är det förbund inom Saco-S som har flest medlemmar på myndigheten. Kontaktförbundet har till uppgift att stötta Saco-S-föreningen i det lokalfackliga arbetet och utses av Saco-S centralt.

Här finns information om vilket förbund som är kontaktförbund för respektive myndighet

 

Anmäl förtroendeuppdrag

När den nya Saco-S-föreningen är bildad ska ni anmäla till kontaktförbundet vilka som ingår i styrelsen. Det krävs för att exempelvis kunna få listor över vilka medlemmar styrelsen företräder, samt att få rätt information och stöd.

Är Naturvetarna kontaktförbund, anmäl det här

Du måste även anmäla förtroendeuppdrag till arbetsgivaren för att du ska omfattas av Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad: